Filter - HOYA


Hoya 40.5mm HMC UV (C)

Hoya 40.5mm HMC UV (C)

Filter Hoya 40.5mm HMC UVFilter Hoya 40.5mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất của hãng nổi tiếng về thiết bị ống kính Japan. Chữ (C) trên vòng kính lọc có ý nghĩa mỏng hơn so với các kính lọc khác. Tăng 97% độ tương phản và độ ..

299.000đ 380.000đ -21%

Hoya 49mm HMC UV (C)

Hoya 49mm HMC UV (C)

Filter Hoya 49mm HMC UVFilter Hoya 49mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất của hãng nổi tiếng về thiết bị ống kính Japan. Chữ (C) trên vòng kính lọc có ý nghĩa mỏng hơn so với các kính lọc khác. Tăng 97% độ tương phản và độ cân ..

339.000đ 399.000đ -15%

Hoya 52mm HMC UV (C)

Hoya 52mm HMC UV (C)

Filter Hoya 52mm HMC UVFilter Hoya 52mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất của hãng nổi tiếng về thiết bị ống kính Japan. Chữ (C) trên vòng kính lọc có ý nghĩa mỏng hơn so với các kính lọc khác. Tăng 97% độ tương phản và độ cân ..

349.000đ 399.000đ -13%

Hoya 55mm HMC UV (C)

Hoya 55mm HMC UV (C)

Filter Hoya 55mm HMC UVFilter Hoya 55mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất của hãng nổi tiếng về thiết bị ống kính Japan. Chữ (C) trên vòng kính lọc có ý nghĩa mỏng hơn so với các kính lọc khác. Tăng 97% độ tương phản và độ cân ..

339.000đ 419.000đ -19%

Hoya 58mm HMC UV (C)

Hoya 58mm HMC UV (C)

Filter Hoya 58mm HMC UVFilter Hoya 58mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất của hãng nổi tiếng về thiết bị ống kính Japan. Chữ (C) trên vòng kính lọc có ý nghĩa mỏng hơn so với các kính lọc khác. Tăng 97% độ tương phản và độ cân ..

359.000đ 429.000đ -16%

Hoya 62mm HMC UV (C)

Hoya 62mm HMC UV (C)

Filter Hoya 62mm HMC UVFilter Hoya 62mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất của hãng nổi tiếng về thiết bị ống kính Japan. Chữ (C) trên vòng kính lọc có ý nghĩa mỏng hơn so với các kính lọc khác. Tăng 97% độ tương phản và độ cân ..

399.000đ 459.000đ -13%

Hoya 67mm HMC UV (C)

Hoya 67mm HMC UV (C)

Filter Hoya 67mm HMC UVFilter Hoya 67mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất của hãng nổi tiếng về thiết bị ống kính Japan. Chữ (C) trên vòng kính lọc có ý nghĩa mỏng hơn so với các kính lọc khác. Tăng 97% độ tương phản và độ cân ..

449.000đ 469.000đ -4%

Hoya 72mm HMC UV (C)

Hoya 72mm HMC UV (C)

Filter Hoya 72mm HMC UVFilter Hoya 72mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất của hãng nổi tiếng về thiết bị ống kính Japan. Chữ (C) trên vòng kính lọc có ý nghĩa mỏng hơn so với các kính lọc khác. Tăng 97% độ tương phản và độ cân ..

490.000đ 519.000đ -6%

Hoya 77mm HMC UV (C)

Hoya 77mm HMC UV (C)

Filter Hoya 77mm HMC UVFilter Hoya 77mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất của hãng nổi tiếng về thiết bị ống kính Japan. Chữ (C) trên vòng kính lọc có ý nghĩa mỏng hơn so với các kính lọc khác. Tăng 97% độ tương phản và độ cân ..

549.000đ 630.000đ -13%

Hoya 82mm HMC UV (C)

Hoya 82mm HMC UV (C)

Filter Hoya 82mm HMC UVFilter Hoya 82mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất của hãng nổi tiếng về thiết bị ống kính Japan. Chữ (C) trên vòng kính lọc có ý nghĩa mỏng hơn so với các kính lọc khác. Tăng 97% độ tương phản và độ cân ..

649.000đ 659.000đ -2%

Hiển thị 1 đến 10 trong tổng số 10 (1 Trang)